Wie zijn er betrokken bij een evacuatieplan?

Een evacuatieplan is zeer belangrijk: het goed opstellen en uitvoeren daarvan kan een kwestie zijn van leven of dood. Daarom zijn er wettelijke eisen gesteld aan een evacuatieplan.  Het is verplicht om er een opgesteld te hebben en inhoudelijk moet er in vermeld staan wie waarvoor verantwoordelijk is op het moment dat er onmiddellijke actie gebaat is. Bij het opstellen van een evacuatieplan is de veiligheidsspecialist degene die ervoor zorgt dat het ontruimingsplan aan alle eisen voldoet, maar ook nadat het is opgesteld blijven er mensen (in)direct bij betrokken, ook al er niets aan de hand is. Zo zal de buitenwacht met enige regelmaat het ontruimingsplan controleren om te zien of het nog aan de huidige eisen voldoet. Als het moet, is hij of zij vaak ook degene die de evacuatie zal leiden.

Wat zijn enkele eisen van een evacuatieplan?

De eisen van een evacuatieplan zijn niet gering. Dat is ook niet zo gek: als er een ramp uitbreekt, moet je niet staan lummelen. De daadwerkelijke eisen aan een ontruimingsplan hebben vooral te maken met de grootte van het bedrijf. Er wordt gekeken naar de oppervlakte van het gebouw en hoeveel verdiepingen dat heeft. Ook wordt het personeelsaantal in kaart gebracht. Zodra er veel mensen werken, zal het aantal verplicht BHV’ers binnen het bedrijf ook groter worden. Wordt het aantal echt heel groot, dan zal er zelfs een hoofd BHV’er moeten worden aangewezen. Deze persoon zal daarvoor extra trainingen moeten volgen, omdat je dan meer verantwoordelijkheden toegewezen krijgt.