Verlicht het werk met een magazijnwagen

Dit artikel gaat over de magazijnwagen. We bedoelen in dit artikel met magazijnwagen alles wat wielen heeft en door mensen kan worden voortbewogen. Ze zijn bedoeld om goederen door een magazijn heen te verplaatsen en zijn er allemaal op gericht om het werken voor magazijnmedewerkers te verlichten.

Typen

Er bestaat een aantal typen magazijnwagens, die min of meer standaard zijn. Maar door hun betrekkelijke eenvoud kan het soms zinvol zijn om een magazijnwagen op maat (te laten) maken voor een specifieke toepassing. Veel gebruikte typen magazijnwagens zijn:

  • steekwagen
  • plateauwagen
  • etagewagen
  • tafelwagen
  • dollie of rolplateau
  • ramen en deurenwagen
  • palletwagen

De palletwagen is een beetje een uitzondering in de zin dat die enigszins in hoogte verstelbaar is. Je rijdt hem onder een pallet en pompt vervolgens de pallet omhoog, zodat die van de grond loskomt. Een magazijnmedewerker hoeft dus niets te plaatsen op dit type magazijnwagen, wat bij de andere typen wel het geval is. Het is in dit artikel niet mogelijk om alle typen te bespreken. Omdat de steekwagen veel wordt gebruikt, zullen we in de volgende paragraaf daar iets meer over schrijven.

Steekwagen

Een steekwagen is bruikbaar in veel magazijnen. Dit type magazijnwagen heeft twee wielen en een plateau dat bij rusttoestand op de vloer rust. Om een goed op het plateau te krijgen, duw je het goed zodanig dat het aan een kant van de grond komt, opdat je het plateau eronder kunt rijden. Door de steekwagen wat te kantelen, komt het plateau van de grond en kan je met de steekwagen gaan rijden. Voorwaarde is dat het goed niet veel groter is dan het plateau en ook niet te zwaar om het plateau van de grond te houden. Soms wordt er een band of iets dergelijks gebruikt om het goed op zijn plaats te houden.