Persoonlijke aanpak incasso informatie

Incasso informatie

Als bedrijven te maken krijgen met klanten die hun facturen niet op tijd betalen is dat vervelend. Het kost extra werk om herinneringen te sturen. En als de klant hardnekkig blijft weigeren om te betalen rest eigenlijk niets anders dan de vervelende gang naar de rechter, om op die wijze betaling af te dwingen. De vertraging die dan ontstaat is enorm en het is allerminst zeker dat het openstaande bedrag dan wordt betaald. Want als er ook maar het kleinste foutje wordt gemaakt op juridisch vlak zal de zaak niet ontvankelijk worden verklaard. Dan sta je als eiser met lege handen.

Incasso informatie

Persoonlijke aanpak

Een succesvolle manier om een factuur betaald te krijgen is via de persoonlijke aanpak van CBMK. Een bedrijf stuurt als incasso informatie de onbetaalde facturen naar de specialisten van CBMK. Zij nemen persoonlijk contact op met de wanbetalers om te onderzoeken wat de reden is waarom ze niet betalen. Daar zijn allerlei redenen voor, maar het komt vaak voor dat het gewoon ontbreekt aan voldoende middelen. In dat geval is er vaak een betalingsregeling te treffen. Je krijgt als eiser je geld dan in elk geval, alleen zal het wat langer duren voor het op je rekening staat.

Contact met alle partijen

Het is voor alle partijen van belang om altijd op de hoogte te zijn van de incasso informatie. CBMK neemt daarom persoonlijk contact op met degene die zijn rekeningen niet heeft betaald en met de eiser. Door als onafhankelijke partij te bemiddelen wordt er meestal een goede oplossing gevonden, zonder dat de klant – leverancier relatie schade oploopt. CBMK helpt dus ook het bedrijf dat zijn rekeningen niet heeft betaald. De hulp is zodanig, dat geprobeerd wordt om een oplossing te vinden waarmee wordt voorkomen dat zo’n bedrijf opnieuw in de problemen raakt.